Ngày 19: Chung Một Chuyến Tàu

 

Nhưng các thủy thủ tìm cách bỏ tàu mà trốn: Họ hạ chiếc xuồng xuống biển, lấy cớ là để thả neo đằng mũi. Ông Phaolô mới bảo viên đại đội trường và binh sĩ: “Nếu những người này không ở lại trên tàu, thì các ông không thể được cứu đâu”. (Cv 27: 30-31)

 

Phẩm chất cần thiết nhất trong đội ngũ khi đương đầu với những thách đố của công tác là sự đồng tâm nhất trí. Để đạt được phẩm chất này, các cộng sự viên trong cùng một đội ngũ cần phải quan tâm đến bốn lãnh vực sau đây:

 

1.     Sự nhận thức: Coi các đội viên khác là những cộng sự viên (collaborator) chứ không phải là đối tác viên (competitor). Sự nâng đỡ nhau hoàn thành công tác quan trọng hơn là cạnh tranh nhau để hoàn thành công tác.

2.     Thái độ: Nâng đỡ thay vì nghi ngờ. Nếu chúng ta tôn trọng và tin tưởng, thái độ và cách đối xử của chúng ta với người khác sẽ biểu lộ một cung cách cao thượng và do đó thắt chặt tính liên đới và đồng tâm nhất trí.

3.     Chú tâm: Tập trung vào đội ngũ, không vào cá nhân.

4.     Kết quả: Kết quả là vinh dự cho toàn đội, không phải một cá nhân. Do đó, nên tránh thái độ tâng công, nhận công, hay giành công của người khác, vv… 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà