Ngày 20: Những Khác Biệt làm Nên Kỳ Tích

 

“Đức Chúa đã giật con khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu, chính Người sẽ giật con khỏi tay tên Phi-li-tinh này”.  (1Sm 17: 37)

 

Chúng ta hãy duyệt lại tinh thần chiến đấu của Đa-vít khi lâm trận với Gô-li-át. Làm sao ông có thể đứng vững trước mặt một người khổng lồ đầy khiêu khích và thù nghịch, trong khi quân đội Israel hoảng sợ tháo lui? Đây là những bí quyết của ông:

 

1.     Viễn kiến của ông khác với của người khác. Trong hiểm nguy, ông nhận ra cơ hội chiến thắng.

2.     Phương pháp của ông khác với của người khác. Ông quyết định sử dụng vũ khí của chính ông. Một loại vũ khí thích hợp với chiến trường và sẽ mang lại hiệu quả.

3.     Sự xác tín của ông khác với của người khác. Ông nghe Gô-li-át lớn tiếng thách thức chống lại Thiên Chúa của Israel một cách cuồng vọng và ông biết Thiên Chúa sẽ đánh bại Gô-li-át.

4.     Dự kiến của ông khác với của người khác. Ông muốn Ya-vê phải được mọi người trên thế giới biết đến như là một Thiên Chúa quyền uy nhất.

5.     Kinh nghiệm của ông khác với của người khác. Ông được gửi đến chiến trường với một kinh nghiệm chiến thắng gấu và sư tử hung dữ. Ông đến với tất cả sự hiên ngang và tin tưởng thay vì tinh thần chủ bại và sợ hãi.

6.     Thái độ của ông khác với của người khác. Ông nhận ra Gô-li-át không phải là sự đe dọa quá lớn để sợ hãi, nhưng là một mục tiêu quá to không thể bắn hụt. (Người Hoa Kỳ có câu: Not a threat too big to hit, but a target too big to miss).


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà