Ngày 21: Thay Đổi Để Vươn Lên

 

Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em. (Rm 12: 2)

 

Ai cũng đồng ý rằng canh tân là một tiến trình tốt để vươn lên, nhưng lại không thiếu gì người ngại ngùng bước vào tiến trình này. Lý do là canh tân đòi hỏi một sự thay đổi và lột xác. Sự thay đổi lối sống quả thực khó khăn đối với nhiều người.

 

Sự thực là không thay đổi, không thể vươn tới. Nhiều người biết thế, nhưng vẫn cưỡng lại sự thay đổi, nhất là khi sự thay đồi đó ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của họ, sự thay đổi làm xáo trộn những thói quen cố hữu, vv… Đại văn hào Léon Tolstoi viết: Ai cũng nghĩ tới việc thay đổi thế giới, nhưng chẳng mấy người nghĩ mình sẽ thay đổi bản thân. Thế giới thay đổi hàng ngày, hàng giờ, và hàng phút giây và mỗi người phải đối diện với sự thay đổi trong cuộc sống. Người lãnh đạo không dám thay đổi để canh tân, không thể là người lãnh đạo gương mẫu và lại càng không thể đạt tới những tiềm năng sẵn có. Sớm hay muộn, họ sẽ bị xa lánh và bị đào thải.

 

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà