Ngày 22: Làm Chủ Lời Nói Trong Khi Lãnh Đạo

 

Câu nói dịu dàng khiến cơn giận tiêu tan,

lời nói khiêu khích làm nổi cơn thịnh nộ.

 

Lưỡi người khôn tiết ra tri thức,

miệng kẻ dại tuôn chuyện ngu si.

 

Mắt Đức Chúa ở mọi nơi mọi chỗ

hằng dõi theo kẻ dữ người lành.

 

Lời xoa dịu tựa cây ban sự sống,

lời nham hiểm làm tan nát tâm can.

 

Kẻ ngu khinh lời cha nghiêm huấn,

Ai giữ lời sửa dạy sẽ nên khôn.

 

Nhà người ngay dư đầy của cải,

nhưng huê lợi của kẻ ác gây bối rối âu lo.

 

Môi người khôn truyền bá kiến thức,

Lòng kẻ dại chẳng được thế đâu.

(Cn 15: 1-7)

 

Là người lãnh đạo, cẩn trọng trong lời nói là điều thiết yếu. Càng nắm giữ những công tác quan trọng lại càng phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói. Làm chủ được lời nói sẽ giúp người lãnh đạo tránh gây những ngộ nhận không cần thiết. Chúng ta hãy khởi sự việc làm chủ lời nói từ sách Cách Ngôn đoạn 15 câu thứ nhất này. Trong khi giảng dạy hay khi đối thoại, nhiều người thường dùng đoạn sách này làm câu trích dẫn, nhưng trong cuộc sống, chúng ta hay quên chú trọng đến những lời khuyên giá trị này. Đôi khi, chúng ta lại quá lơ là khiến việc biểu lộ sự tức giận không được kiềm chế. Sớm hay muộn, sự thiếu kiềm chế này sẽ quay lại đe dọa chúng ta.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà