Ngày 24: Hình Ảnh Người Lãnh Đạo

 

Khốn thay những kẻ đặt ra các luật lệ bất công, những kẻ viết nên các chỉ thị áp bức, để cản người yếu hèn hưởng công lý, tước đoạt quyền lợi người nghèo khó trong dân tôi, để biến bà goá thành mồi ngon cho chúng, và bóc lột kẻ mồ côi.  (Is 10: 1-2)

 

Hãy cẩn thận, đừng đối xử bất công với các cộng sự viên và mọi người. Thiên Chúa lên án nặng nề những người lãnh đạo áp bức. Trong sách Isaia chương 10 này, Thiên Chúa nói với dân Assyria và Israel về trách nhiệm và bổn phận của lòng khiêm nhu và kiêu hãnh. Sau đó, Ngài còn vạch ra một mẫu gương lãnh đạo. Thiên Chúa muốn mỗi người lãnh đạo nắm vững tinh thần phục vụ như một người tôi tớ đầy đau khổ của Ya-vê là đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Những hình ảnh về người lãnh đạo với tinh thần phục vụ được vẽ lên như sau:

1.     Áp-ra-ham (Kn 26: 24)

2.     Mô-sê (Xh 14: 31)

3.     Ca-lếp (Ds 14: 24)

4.     Sa-mu-en (1Sm 3: 9)

5.     Ê-li-sa (2V 9: 36)

6.     I-sai-a (Is 20: 3)

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà