Ngày 28: Tâm hồn một Người Lãnh Đạo

 

Nhưng Đức Chúa phán cùng ông Sa-mu-en: “Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng”. (1Sm 16: 7)

 

Việc chọn Đa-vít làm vua Israel đã giúp chúng ta hình dung cách thế chọn lựa của Thiên Chúa để thực hiện mục đích của Ngài. Theo lề lối người phàm của chúng ta, thì Đa-vít còn quá trẻ để trở nên lãnh tụ. Nhưng đối với Thiên Chúa, Ngài lại ưa thích Đa-vít vì Ngài nhìn thấy đáy lòng của ông. Ngài chọn cho Dân Ngài một lãnh tụ trẻ trung và mềm mỏng, nhưng không thiếu nét can trường của một chiến sĩ, và nhất là cá tính của ông chứa đựng một nét đặc thù của đức công chính và lòng quảng đại.

 

Đa-vít khởi đầu hành trình lãnh đạo của mình từ hàng thấp kém trong muôn hàng chức sắc (totem pole). Ông đã làm tất cả những công việc được giao phó với một thái độ khiêm tốn và luôn sẵng sàng. Trong khi anh em ông nhìn xuống ông như một người em út, thì Thiên Chúa lại nâng ông lên. Chính cuộc đời ông là hình ảnh của niềm tin phó thác từ những công việc nhỏ mọn đến những công tác lớn lao và đầy trách nhiệm. Đa-vít sống trong tình yêu với Thiên Chúa và để Thiên Chúa làm chủ ý chí của mình.

 

 

 

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà