Ngày 3: Theo Dấu Chân Bạn

 

Bấy giờ tất cả các người cùng khốn, mắc nợ, bất mãn đều qui tụ quanh ông, và ông trở thành thủ lãnh của họ. Có khoảng chừng bốn trăm người ở với ông. (1Sm 22: 2)

 

Những người theo Đa Vít trong bước đường đào tị đã ngẫu nhiên học đòi theo lối sống của Ông, lối sống của người công chính và đặt trọn niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Chúng ta hãy xem Đa Vít  dạy chúng ta về khả năng lãnh đạo như thế nào:

1.       Đa Vít đã hấp dẫn những người theo ông mặc dù ông không theo đuổi họ.

2.       Đa Vít đã chiếm hữu được lòng trung thành của họ mặc dù ông không hề cố ý làm điều ấy.

3.       Đa Vít đã hoán cải lối sống của họ mà không hề nhắc nhở họ phải thay đổi.

4.       Đa Vít đã chiến đấu bên họ và đã biến họ thành kẻ chiến thắng.

Chúng ta hãy duyệt qua những công trạng của những kẻ theo Đa Vít để thấy những ảnh hưởng của ông trên những người theo ông. Sách Samuel quyển thứ hai đoạn 23 viết rằng Adinô giết 800 quân địch trong một trận chiến (c. 8). Eleazar chém giết quân thù cho đến khi tay ông dính chặt vào gươm (c. 9, 10). Shammah đơn thân đứng giữa một thửa đất chống chọi và đánh đuổi một lực lượng quân thù (c. 11, 12). Họ là ai? có phải họ đã anh dũng và kiêu hùng từ ngày mới sinh ra không? Chắc chắn không phải như thế. Họ chỉ là những kẻ khốn cùng, hạng người bị xã hội đào thải, nhưng họ đã trở nên anh dũng và hào hùng như lãnh tụ của họ là Đa Vít. Đa Vít cũng xuất thân tầm thường như mọi thiếu niên cùng thời với ông. Điều Đa Vít hơn hẳn mọi thiếu niên cùng tuổi khác là ông tin tưởng trọn vẹn vào Thiên Chúa của Ông. Ông sống công chính trong ánh sáng của niềm tin ấy và đã trở thành gương mẫu cho những người theo ông. Nói cách khác, ông trở nên chứng nhân bằng hành động và bằng lối sống. Hành động và lối sống của ông đã cảm hoá những người quanh ông.

Trong vai trò lãnh đạo, bạn có biết rằng đời sống gương mẫu của bạn có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn bất cứ lời rao giảng nào không? Và bạn đã sống thế nào để trở nên người lãnh đạo tốt?


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà