Ngày 5: Người Lãnh Đạo Chân Chính

 

Tại Sion, quân tội lỗi khiếp sợ rụng rời,

Bọn bất kương kinh hoàng run rẩy.

Chúng rằng: “Ai trong chúng ta ở gần được lửa thiêu?

Ai trong chúng ta ở gần được hoả hào muôn kiếp?”

Kẻ theo đường chính trực, hằng ăn nói thẳng ngay,

của chiếm đoạt không màng, tay xua quà hối lộ.

Lời độc địa, bưng tai chẳng muốn nghe,

Việc xấu xa, bịt mắt chẳng thèm nhìn.

Người như thế sẽ được ở non cao,

Có đồn nơi núi đá làm nơi trú ẩn.

Bánh ăn sẽ được luôn cung cấp,

Nước uống chẳng lo thiếu bao giờ. (Is 33: 14-16)

 

Ai có thể đứng vững trong tiến trình thanh lọc của Thiên Chúa? Ai có thể giữ nguyên hình trong lửa thanh luyện của Thiên Chúa? Đó là câu hỏi và kèm theo câu trả lời của Ngôn Sứ Isaia. Ngài lập ra một danh sách các đức tính cần có cho những người muốn vượt qua sự thanh luyện của Thiên Chúa. Chúng ta có thể nghiền ngẫm và sắp xếp lại như sau:

1.       Chính trực (integrity): Đời sống người lãnh đạo đi đôi với lời nói của mình.

2.       Công bình (Justice): Người lãnh đạo dám thẳng thắn từ chối của phi nghĩa.

3.       Xác tín (Convictions): Những giá trị của người lãnh đạo không cho phép họ chấp nhận của hối lộ.

4.       Quan tâm tích cực (Positive focus): Người lãnh đạo dám dứt khoát khước từ việc dây mình vào những vấn đề có tính cách phá hoại hay hủy diệt.

5.       Trong sạch (pure): Người lãnh đạo phải biết tự kỷ để tâm trí luôn ở trong trạng thái trong sạch và liêm khiết.

6.       An toàn (secure): Người lãnh đạo phải cứng rắn và giữ vững bản chất và sở trường của mình.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà