Ngày 7: Cẩn Trọng Chọn Cố Vấn

 

Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,

Chẳng bước vào đường quân tội lỗi,

Không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,

Nhưng vui thú với lề luật Chúa,

Nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.

Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,

Cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,

Cành lá chẳng khi nào tàn tạ.

Người như thế làm chi cũng sẽ thành. (Tv 1: 1-3)

 

Bài Thánh Vịnh mở đầu dẫn ra hai con đường đối chọi: Người công chính và kẻ ác nhân. Là những người lãnh đạo, chúng ta phải lấy bài Thánh Vịnh này làm kim chỉ nam trong việc lựa chọn những kẻ cố vấn và những lời khuyến dạy! Hãy xem những kẻ lãnh đạo điên rồ bị hướng dẫn trệch đường trong vòng lẩn quẩn:

1.       Người lãnh đạo bắt đầu xem lướt qua những lời cố vấn lệch lạc.

2.       Người lãnh đạo bắt đầu nghe những lời khuyên sai lầm.

3.       Người lãnh đạo nhập đoàn với những cố vấn lẩn quẩn hoặc xúi xiểm.

Người lãnh đạo khôn ngoan là người suy niệm lời Chúa ngày đêm. Họ đã đón nhận những kết quả tốt đẹp như hoa trái ngày mùa:

1.       Sự ổn định

2.       Sự phong phú và tươi mát tự tại

3.       Đạt hiệu quả và năng suất

4.       Sức mạnh và bền vững

5.       Thành công


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà