Ngày 9: Sức Mạnh của Mục Đích

 

      Thưa anh em, tôi muốn anh em biết là những gì xảy đến cho tôi, thật ra đã giúp cho Tin Mừng được tiến triển, đến nỗi tại dinh vua quan cũng như ở mọi nơi khác, người ta đều hiểu rõ là chính vì Đức Kitô mà tôi mang xiềng xích. Vì thấy tôi bị xiềng xích, phần đông các anh em có lòng tin cậy vào Chúa đã tỏ ra bạo dạn hơn để rao giảng lời Thiên Chúa mà không chút sợ hãi. (Pl 2: 19)

 

      Thánh Phaolô ngồi trong nhà giam chờ ra toà. Nếu Ngài dùng thời gian này để nghỉ ngơi sau những hành trình truyền giáo đầy gian nan thử thách có lẽ Chúa chẳng trách cứ Ngài, và giáo dân cũng chẳng ai thắc mắc gì. Nhưng Ngài đã không làm thế. Ngài dùng chính những giây phút trong nhà giam như một cơ hội để tiếp tục công việc truyền giáo của Ngài. Vị Tông Đồ này không bao giờ để mình ngơi nghỉ hay làm lệch hướng sứ mạng được trao phó.

      Thánh Phaolô đã giữ vững mục đích cuộc đời mình thế nào trong nhà giam? Ngài đã học được điều gì sau chấn song? Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về những điểm sau đây:

 

Mục đích sẽ là động lực thúc đẩy chúng ta (motivation).

Mục đích sẽ giúp chúng ta giữ vững những điều ưu tiên (priority).

Mục đích sẽ giúp khả năng của chúng ta phát triển (Potential).

Mục đích sẽ đem lại năng lực sống và hành động trong hiện tại (power to live).

Mục đích sẽ giúp chúng ta phát triển tiến trình canh tân (renewal progression).


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà