Ngày 11: Dự Kiến Đem Lại Chiến Thắng

 

      Từ đó, kính thưa đức vua Agrippa, tôi đã không cưỡng lại thị kiến bởi trời. Trái lại, tôi đã rao giảng trước hết cho những người ở Damas, rồi cho những người ở Jerusalem và trong khắp miền Judea, sau cho các dân ngoại, kêu gọi họ sám hối và trở về cùng Thiên Chúa, đồng thời làm những việc chứng tỏ lòng ăn năn sám hối. (Cv 26: 19-20)

 

      Thị kiến của Thánh Phaolô trên đường đi Damas đã có một sức quyến rũ lạ kỳ, khiến Ngài không thể cưỡng lại và đã rũ bỏ tất cả những vinh danh và quyền lực đang có trong tay, để trở nên môn đệ của “kẻ thù” Ngài đang lùng bắt.Thánh Tông Đồ đã dạy chúng ta về sức mạnh của dự kiến (vision). Thị kiến của Ngài chính là dự kiến Thiên Chúa muốn Ngài làm:

 

Khiến Ngài dừng lại: Dự kiến cho chúng ta cơ hội nhìn lại mình. Chúng ta xem thấy sự vật không phải như nó là mà như chúng ta là.

Sai Ngài đi: Dự kiến khiến chúng ta nhận ra tha nhân và buộc chúng ta hành động.

Tăng sức cho Ngài: Dự kiến khiến chúng ta không lùi bước trước sứ mạng dù những thử thách chập chùng cản bước.

Giúp Ngài không ngừng vươn tới: Dự kiến giúp chúng ta hiên ngang tiến tới với tất cả niềm xác tín, tự tin khi rao giảng, và đầy lòng trắc ẩn khi chia sẻ.

Cho Ngài hài lòng: Chấp nhận dự kiến là động lực thúc đẩy chúng ta hành động và thỏa mãn với kết qủa chúng ta đạt được.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà