Ngày 14: Khen Thưởng và Phê Bình

 

      “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” (Mt 25: 23)

 

      Nền giáo dục tại Hoa Kỳ đang tìm cách nâng điểm thi của học sinh lên. Lý do là đa số các em thi trắc nghiệm khả năng cấp lớp trên toàn quốc, đã có số điểm thấp hơn trung bình. Một trong những lập luận giúp các em nâng điểm được nhiều người ủng hộ, là giúp các em rèn luyện tính tự trọng, vì thống kê cho thấy, các em có tính tự trọng cao, thường đạt điểm thi cao. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu lại cho rằng nếu chỉ chú tâm giúp các em xây dựng cái “tôi”, mà không giúp các em nhận thức việc mình làm để cố gắng hơn, tất sẽ nảy sinh ra rất nhiều cá tính thụ động khác nơi các em, chẳng hạn các em sẽ đánh mất khả năng nhận thức về sự xuất sắc, các em sẽ thiếu khả năng vượt qua những thử thách thường ngày, vì chúng chỉ cần cái “tôi” yên hàn, và tệ hại hơn nữa, là các em sẽ trở nên hung hăng khi bị người khác phê bình.

 

      Là người lãnh đạo, chúng ta phải biết khen thưởng hay phê bình đúng lúc và đúng chỗ, và điều quan trọng hơn cả trong việc khen thưởng hay phê bình, là đặt việc khen thưởng và phê bình trên căn bản sự thật, nhất là đối với trẻ em. Khen thưởng hay phê bình không phải là nịnh bợ hay thù oán nhưng là một động lực thúc đẩy, khuyến khích và hướng dẫn cộng sự viên hành động. Những điểm sau đây cần chúng ta lưu ý khi khen thưởng hoặc phê bình cộng sự viên:

 

Giá trị con người

Khen thưởng hay phê bình dựa trên nỗ lực hơn là thành quả

      Thiên Chúa ưa dùng người yếu đuối để làm những việc Ngài muốn làm, kể cả những việc vĩ đại, vì chính Ngài luôn hậu thuẫn cho những cộng sự viên của Ngài.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà