Ngày 15: Phẩm Chất Người Lãnh Đạo

 

Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa,

được ở trên núi thánh của Ngài?

Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng,

bụng nghĩ sao nói vậy,

miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào,

chẳng làm ai nhục nhã.

Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời,

lỡ thề mà bị thiệt, thì cũng chẳng rút lời,

cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ

mà hại đến người ngay.

Phàm ai làm điều này

Không hề nao núng chuyển lay bao giờ. (Tv 15: 1-5)

 

Là người lãnh đạo, những phẩm chất nào chúng ta phải chiếm hữu và tâm đắc? Thánh vịnh 15 đã liệt kê những phẩm chất cơ bản nhưng trọng yếu cho một người lãnh đạo chân chính. Đa Vít đã vẽ chân dung của một người lãnh đạo theo đường lối của Chúa là phải:

 

1.     Sở hữu một lối sống chính trực (integrity)

2.     Không dự phần vào việc nói hành hay bôi xấu người khác

3.     Không mưu hại người

4.     Không nói những điều sai lạc

5.     Kính trọng người trung trực

6.     Giữ lời hứa dù lời đã hứa có đem lại thiệt thòi

7.     Không chiếm lợi thế đối với người bị thua thiệt

8.     Hãy sống kiên cường và vững vàng trong niềm tin.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà