Ngày 16: Khả Năng Không Chưa Đủ

 

Lãnh đạo mà để tâm nghe lời gian trá

Thì thuộc hạ sẽ thành một lũ xấu xa. (Cn 29: 12)

 

Tác giả Denis Waitley có lần đã viết: “Điểm son của người thành công không phải là khả năng thiên phú, sự thông minh, tài năng, nhưng là ở tinh thần đồng đội của họ”. Đáng tiếc, rất nhiều người không đồng ý với lập luận ấy. Họ muốn chứng tỏ rằng chỉ cần tài năng hay kinh nghiệm là đủ. Nhưng thực tế cho thấy rất nhiều đội ngũ bao gồm nhiều nhân tài nhưng đã chẳng làm được điều gì nên trò. Lý do dễ hiểu là chẳng ai chịu ai, chẳng ai nhường ai, thái độ bất phục của mỗi đội viên đã đưa đến việc bất hợp tác và thất bại.

 

Chúng ta hãy thử khảo sát sự khác biệt nơi thái độ đã ảnh hưởng tới công việc của tập thể như sau:

Khả năng         +       Tinh thần    =       Kết quả

1.     Tài năng            +       không           =       Không kết quả

2.     Tài năng            +       kém             =       Kết quả trung bình

3.     Tài năng            +       trung bình    =       Kết quả khá

4.     Tài năng            +       khá              =       Kết quả tốt

 

Là người lãnh đạo, để đạt kết quả tốt, chúng ta cần cộng tác viên tốt, tài năng và nhất là người có tinh thần dấn thân trong phục vụ thật sự. Nói cách khác, trong các công tác mục vụ, chúng ta cần những người sống đạo tốt, có khả năng làm việc và nhất là có lòng yêu mến Chúa và Giáo Hội.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà