Ngày 17: Những Đặc Điểm Cần Thiết

 

Tất cả những người ấy đều là quân nhân thiện chiến, sẵn sàng chiến đấu trong hàng ngũ một cách dũng cảm; họ đến Khép-rôn với tấm lòng trung nghĩa để tôn ông Đa Vít lên làm vua cai trị toàn thể Ít-ra-en; tất cả phần còn lại của Ít-ra-en cũng một lòng như vậy. (1Sb 13: 38)

 

Chúng ta có thể kết luận từ danh sách các chiến binh đã theo phò Đa Vít ở Xích-lắc là một đám quân hèn nhát và ô hợp. Họ là những kẻ đào ngũ. Nhưng khi theo Đa Vít, họ đã trung thành với ông và liều thân để tìm chiến thắng. Đa Vít đã làm gì để có thể biến cải những quân nhân này:

 

1.     Ông là người dễ quan hệ: Đa Vít là người có tính tình dễ mến và dễ gần. Do đó, ông lôi cuốn nhiều người ngay cả những người không thích hợp với ông cũng tình nguyện theo ông. Ông đã đón nhận mọi người.

2.     Ông là người tháo vát: Ông biết biến đổi mọi hoàn cảnh thành thuận lợi ngay cả khi trốn tránh nơi hoang dã. Ông là nguồn an ủi cho những người theo ông, khiến họ nhận ra con người thật của mình và trở nên thành công.

3.     Ông biết báo ơn: Đa Vít nhanh chóng báo ơn và khen thưởng trong mọi chiến thắng. Ông thừa nhận và làm cho họ thêm hăng hái qua lời khích lệ và chiến lợi phẩm.

4.     Ông là người đáng kính: Đa Vít là mẫu người lãnh đạo tốt khiến người khác muốn bắt chước. Thân hữu và ngay cả kẻ đối nghịch cũng phải kính trọng ông. Người ta nhận ra Đa Vít chính là nhà lãnh đạo gương mẫu.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà