Ngày 18: Cẩn Thận Trong Lời Hứa

 

Lao nhọc quá ắt phải chiêm bao, nói năng nhiều hẳn sinh khờ dại. Không khấn hứa thì tốt hơn khấn hứa mà chẳng giữ. Quả thật, mơ mộng lắm thì nói nhiều, và nói toàn chuyện phù phiếm. Vậy hãy kính sợ Thiên Chúa. (Gv 5: 2,4,6).

 

Bạn có khấn hứa với Thiên Chúa điều gì không? Sách Giảng Viên khuyên bạn hãy giữ trọn lời bạn đã khấn hứa với Ngài. Còn đối với các cộng sự viên của bạn? Bạn đã hứa gì hay nói gì với họ? Người lãnh đạo chân chính là người làm những gì mình nói nhưng không nhất thiết phải nói những gì mình làm. Là người đang thi hành thừa tác vụ lãnh đạo, chúng ta hãy cẩn thận những cạm bẫy thường tiềm ẩn trong lời mình nói như sau:

 

1.     Nói vội: Nói cho qua chuyện. Nói trước quên sau. Chúng ta nên cẩn thận và nhớ rằng số lượng lời chúng ta cần nghe phải bằng hoặc nhiều hơn lời chúng ta cần nói.

2.     Hứa hão: Nói những điều người ta muốn nghe bao giờ cũng dễ hơn là nói những điều người ta phải nghe. Vì thế, đừng hứa những gì chúng ta không thể làm.

3.     Bào chữa: Người lãnh đạo dễ đánh mất sự tin tưởng nơi cộng sự viên khi tự bào chữa bằng những lời xin lỗi vô vị.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà