Ngày 19: Gia Đình và Người Thân

 

Ai không chăm sóc người thân, nhất là người sống trong cùng một nhà, thì đã chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn người không có đức tin. (1Tm 5:8)

 

Cha mẹ, anh em, vợ con trong gia đình là những người gần gũi và thân cận nhất của chúng ta. Hằng ngày, những người thân của chúng ta cũng phải bương trải, kiếm sống, và theo đuổi những thành bại của đời người. Chúng ta đã quan tâm đến họ như chúng ta cần quan tâm chưa? Hay chúng ta chỉ nghĩ đến những danh vọng và thành đạt cho cá nhân mình?

 

“Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” là châm ngôn sống cho một người làm công tác lãnh đạo. Mọi khởi sự phải bắt đầu từ bản thân, đến người thân, rồi mới tiến xa hơn từ tầm tay đến ngoài tầm tay. Chưa có người lãnh đạo nào có thể thành công trong công tác của mình nếu chính bản thân và những người thân của họ bị chính họ bỏ rơi. Đời sống gương mẫu của người lãnh đạo và sự hạnh phúc trong tầm tay của người lãnh đạo chính là mẫu mực chứng nhân hùng hồn nhất trong việc dấn thân phục vụ của người lãnh đạo. Chính hạnh phúc và sự tương kính trong gia đình sẽ là nguồn trợ lực mạnh mẽ nhất cho người lãnh đạo trong đời sống xã hội và sự dấn thân của họ trong công tác phục vụ.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà