Ngày 21: Quảng Đại

 

Rồi Ông Abraham biếu ông Men-ki-sê-đê một phần mười chiến lợi phẩm. (St 14: 20)

 

Không có tiếng nói nào mạnh hơn lòng quảng đại của người lãnh đạo. Lòng quảng đại đích thực không chỉ thể hiện qua những trường hợp đặc biệt hay những dịp lễ hội, tiệc tùng có tính cách bề ngoài hoặc khoe khoang, vv… nhưng phải được bắt nguồn từ tâm hồn, từ đáy lòng và thể hiện qua lối sống của người lãnh đạo. Điều đó bao hàm cả thời giờ, khả năng, và tiền bạc. Một người lãnh đạo chân chính là một người không thu vét cho riêng mình nhưng là tích lũy cho tập thể và tổ chức vì danh Đức Kitô.

 

Để trau dồi phẩm chất quảng đại trong đời sống lãnh đạo, chúng ta cần lưu ý những điểm sau đây:

 

1.     Biết cảm tạ Chúa về những điều mình có.

2.     Hãy đặt tha nhân với những nhu cầu lên trước.

3.     Đừng để của cải làm chủ mình.

4.     Hãy coi của cải là nguồn tài lộc để ban phát.

5.     Hãy tập thói quen biết ban phát.

 

Thật rất khó để cho đi nếu chúng ta không rèn luyện việc ban phát như một thói quen trong cuộc đời.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà