Ngày 22: Đừng Bỏ Lỡ Cơ Hội

 

Thế nên Thầy bảo anh em: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ sẽ mở cho. (Lc 11: 9-10)

 

Khi phải đối diện với vấn đề đúng-sai hay phải-trái, người ta thường dễ dàng nhận ra để chọn lựa. Nhưng giữa hai điều đúng hay phải, sự chọn lựa đòi hỏi nhiều suy nghĩ và cân nhắc, nhất là cả hai đều đem lại ích lợi cho tập thể hay tổ chức. Thông thường, cách chọn lựa là điều nào ích lợi hơn thì làm, điều ít ích lợi hơn sẽ bị loại bỏ.

 

Tuy nhiên, lối suy nghĩ như thế chỉ là lối suy nghĩ của người chỉ biết ôm việc cho mình và đánh giá thấp các cộng sự viên. Có rất nhiều việc chúng ta nghĩ rằng chỉ có mình làm được, nhưng thực ra mọi người trong đội đều có thể làm được với sự hỗ tương đồng đội. Sự san sẻ công việc và trách nhiệm để mưu tìm hiệu năng, đòi hỏi người lãnh đạo một tâm tình cởi mở, biết gợi ý và dám bước ra khỏi cái tôi cố hữu để bắt tay với cộng sự viên và hoàn thành công tác. Tìm cộng sự viên tiếp tay không làm giảm sự kính trọng của đồng đội, ngược lại, sẽ làm tăng thêm uy tín trong công tác lãnh đạo của mình.

 

Phóng ra một nhịp cầu thông cảm là dám chấp nhận một sự bẽ bàng, nhưng đừng vì thế mà đánh mất cơ hội phát triển tổ chức. Hãy là người lãnh đạo biết nhìn xa trông rộng để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào có ích lợi cho tập thể hay tổ chức.

 

Vì thế, lời khuyên hữu ích cho người lãnh đạo là thỉnh ý người trên hoặc cộng sự viên của mình. Nếu cộng sự viên có thể hoàn thành một công tác thì họ sẽ làm công tác còn lại.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà