Ngày 10: Năng Tự Đào Luyện

 

Phàm là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư; trái lại chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. (1Cr 9: 25)

 

Ở Hoa Kỳ, nhiều người muốn giữ một thân hình đẹp và cân đối, nhưng lại không thể theo đuổi một chế độ ăn uống kiêng khem. Khi thân thể đã vượt quá mức họ mong muốn, thay vì tập thể dục thẩm mỹ trường kỳ và nhịn bớt ăn uống, họ lại chỉ tìm kiếm một cách thế “quick fix”, xin tạm dịch là “sửa lẹ”. Những lối “sửa lẹ” này thường là những sản phẩm hoá học có thể đem lại kết quả đoản kỳ nhưng lại không có ích lợi cho thân thể về lâu về dài.

 

Là người lãnh đạo, chúng ta không thể hành động một cách thiếu kiên nhẫn như vậy. Tiền nhân có câu: “Dục tốc bất đạt”. Những cách thức “dùng tạm” hay “sửa lẹ” thường có thể giải quyết vấn nạn có tính cách tạm thời nhưng không thật sự cải sửa vấn đề từ gốc rễ (root cause). Đôi khi, lối “dùng tạm” hay “sửa lẹ” còn đem lại nhiều vấn đề “bên lề” (side effect). Để đạt hiệu năng về lâu về dài, người lãnh đạo cần nghiệm xét bản thân và công tác hằng ngày để khu trừ những điều bất lợi có thể và nhất là canh tân chính mình để sống gương mẫu cho toàn đội. Một vài điểm cần thực hiện được gợi ý như sau:

 

1.     Chuẩn bị: Khi có ý định học hỏi một điều gì mỗi ngày, chúng ta cần chuẩn bị chu đáo và trung thành với dự định bất kể tình huống nào.

2.     Suy tư: Trầm tư để nghiệm xét chính mình là một cách để đào luyện và canh tân. Cuộc sống hằng ngày, ai cũng bận rộn, tuy nhiên việc dành một khoảng thời gian ngắn mỗi ngày (15-20 phút) là điều khả thi. Thời gian suy tư hằng ngày sẽ giúp người lãnh đạo phản tỉnh để canh tân và tái định hướng cho tổ chức nếu cần.

3.     Ứng dụng: Nhạc sĩ Bruce Springteen có lần phát biểu: “Thời điểm sẽ tới nếu bạn biết khởi sự để trở nên người bạn muốn”. Nói cách khác, hãy ứng dụng ngay những gì chúng ta học hỏi được.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà