Ngày 12: Nhận Thức Vai Trò Của Thiên Chúa

 

Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ

cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,

khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.

Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,

Muôn trăng sao Chúa đã an bài,

Thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,

Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,

Ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,

Cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,

đặt muôn loài muôn sự dưới chân…

nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

(Tv 8: 3-6 & 9)

 

Có khi nào chúng ta tự hỏi: “Một người lãnh đạo quá tự tin thường dễ trở nên kiêu ngạo không? Đức khiêm hạ phải được thể hiện ra sao trong cuộc đời người lãnh đạo?” Thánh vịnh 8 là câu trả lời cho những băn khoăn này. Sự nhận diện vai trò của mình và sự tự trọng phải được quân bình nơi người lãnh đạo. Chúng ta duyệt lại hành vi của Đa-vít để nhận ra lối sống quân bình về sự tự tin và thái độ khiêm hạ của ông như một gương mẫu trong khi hành xử công tác lãnh đạo của mình:

1.     Đa-vít nhận thức được sở đoản của mình và sống một cách khiêm hạ với những sở đoản ấy. Ông đích thực nhận ra bản thân mình chỉ là một phần rất nhỏ trong bàn tay sáng tạo của Thiên Chúa.

2.     Đa-vít nhìn thấy vai trò của mình là do bàn tay đỡ nâng của Thiên Chúa và năng quyền của Ngài đặt để trên vai ông. Không có bàn tay Thiên Chúa trên ông, ông vẫn chỉ là cậu bé chăn chiên tầm thường như mọi cậu bé khác.

3.     Đa-vít nhận thức được sự quân bình trong cuộc đời mình khi dâng hiến tất cả vinh dự cho Thiên Chúa và vì Danh Ngài. Đa-vít kết thúc Thánh vịnh bằng chính câu mở đầu là ca tụng vinh quang Thiên Chúa. Ông dâng lên Thiên Chúa tất cả những thành đạt trong cuộc đời và do chức năng lãnh đạo của mình.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà