Ngày 13: Hâm Nóng Công Tác Lãnh Đạo Với Dự Kiến

 

Mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm.

Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi Người.

(Cn 30: 5)

 

Dự kiến của người lãnh đạo đến từ đâu? Để có được dự kiến, một người lãnh đạo phải biết lắng nghe…

1.     Tiếng nói nội tâm: Dự kiến khởi đầu từ nội tâm. Chúng ta có biết sứ mạng của cuộc đời mình là gì chưa? Nếu những gì chúng ta theo đuổi không phát xuất tự sâu thẳm trong con người mình, chúng ta sẽ khó hoàn thành nó.

2.     Tiếng nói bất hạnh: Những tư tưởng lớn được gợi hứng từ đâu? Từ những gì là bất hạnh. Sự bất hài lòng với hiện trạng, thường là cảm hứng giúp chúng ta xây dựng một dự kiến để vươn mình. Không có nhà lãnh đạo tài ba nào trong quá khứ đã chiến đấu chống lại những sự thay đổi. Phải có thay đổi mới có lột xác và canh tân. Sự thay đổi nào cũng đòi hỏi người muốn thay đổi phải hi sinh và gạt bỏ những thói quen thường ngày để canh tân.

3.     Tiếng nói thành công: Không ai có thể hoàn thành những công tác lớn lao một mình. Nếu chúng ta muốn lãnh đạo người khác để thi hành một sứ mạng lớn lao, chúng ta cần những cố vấn khôn ngoan và kinh nghiệm giúp chúng ta nhào luyện và biến dự kiến chúng ta thêm tinh tiến và sắc bén.

4.     Tiếng nói trên cao: Đừng để dự kiến của chúng ta bị tù túng trong khả năng bất toàn và giới hạn của mình. Một dự kiến có giá trị đích thực là một dự kiến có Thiên Chúa hiện diện. Chỉ có mình Thiên Chúa mới biết khả năng đích thực của mỗi người và những thành tựu khả thi chúng ta có thể đạt được. Hãy có cái nhìn xa hơn những gì chúng ta có thể nhìn thấu để mở lòng đón nhận sự chỉ đạo của Ngài. Không có tay Ngài, chúng ta đã đánh mất một khả năng tiềm tàng trong chính khả năng của mình.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà