Ngày 17: Hãy Tập Sử Dụng Trực Giác

 

Lúc ấy có hoàng hậu ngồi bên vua; vua hỏi tôi: “Khanh đi bao lâu? Bao giờ mới trở lại?” Vua bằng lòng cử tôi đi và tôi xin hẹn với vua một kỳ hạn. (Nkm 2: 6)

 

Nơ-khe-mi-a nóng lòng khi nghe tường thành Giêrusalem nằm lây lất trong điêu tàn. Ông phải hành động. Người lãnh đạo lo âu về mọi chuyện, do đó, trong đầu lúc nào cũng có sẵn một danh sách những việc phải làm. Họ không nhất thiết phải biết làm mọi sự nhưng những việc then chốt để hoàn thành công tác và nhân sự thích hợp cho công tác lúc nào cũng sẵn sàng. Nơ-khe-mi-a đã nắm vững những điều chủ yếu sau đây:

1.     Ông biết thời gian cần thiết cho kế hoạch của mình: Nơ-khe-mi-a đã đặt thời hạn vắng mặt của mình với vua Ác-tắc-sát-ta.

2.     Ông biết làm thế nào để tới đích: Nơ-khe-mi-a xin chiếu thư để đi qua những đô thị bên kia sông Êu-phơ-rát, để đến tận Giu-đa.

3.     Ông biết những gì cần để hoàn thành công tác: Nơ-khe-mi-a xin chiếu thư gửi cho ông A-xáp để lấy gỗ làm khung cửa đồn lũy và cổng thành.

4.     Ông biết bàn tay Thiên Chúa luôn ở bên ông: Nơ-khe-mi-a đã nhận được tất cả những gì ông xin vì bàn tay Chúa luôn nâng đỡ ông.

 

Trực giác đã nói gì với chúng ta? Chúng ta đã biết lắng nghe tiếng nói từ nội tâm của mình chưa?


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà