Ngày 23: Cá Tính Mạnh

 

Xin vui lòng chỉ giáo, rồi tôi sẽ lặng thinh,

Tôi sai ở chỗ nào, xin chỉ cho tôi thấy.

(G 6: 24)

 

Tất cả bạn bè của Gióp đều có những lập luận riêng về sự bất hạnh của ông theo cái nhìn của họ. Riêng Gióp, ông chỉ xin họ giúp ông khảo sát chính cuộc sống của ông để xem ông đã làm điều gì sai trái. Ông nghiệm xét cuộc đời mình một cách thẳng thắn tự đáy lòng và nhận chân rằng: Phúc thay người được Thiên Chúa sửa trị! Chỉ những nhà lãnh đạo chân chính với cá tính mạnh mới đủ sức làm điều đó.

 

C. S. Lewis gọi phẩm chất này là “lãnh đạo với lồng ngực” (leaders with chests). Ông giải thích rằng đầu (lý trí) lãnh đạo bụng (đam mê) qua ngực (cá tính và tinh thần). Ngực mang chức năng nối kết không thể thiếu được giữa lý trí và đam mê. Người không có phần ngực mạnh (cá tính và tinh thần) sẽ không thể chống nổi những đam mê (bụng) lôi kéo và trì trệ mọi công tác do lý trí (đầu) kiểm soát và thúc dục. Lewis gọi những người đó là những người không có cá tính riêng biệt. Họ thường không có khả năng lãnh đạo ai.

 

Điều gì đã làm Gióp sở hữu được sự kiên cường của một người lãnh đạo chân chính?

1.     Sự an toàn: Ông cảm nghiệm được sự an toàn đủ để đón nhận mọi chỉ trích và nguyền rủa. Nguồn an toàn của ông là Thiên Chúa.

2.     Nhận thức rõ ràng: Ông giữ thái độ rất rõ ràng và tinh tế trong nhận thức đối với tội và những điều bất chính.

3.     Can đảm khước từ: Ông khước từ mọi động lực đem đến sự thoả mãn đam mê.

4.     Cá tính: Ông cương quyết làm những điều công chính với bất cứ giá nào ông phải trả.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà