Ngày 27: Sự Tín Cẩn

 

Đầy tớ tài giỏi thì hơn cả đứa con hư đốn,

lại được chia gia sản với anh em trong nhà.

(Cn 17: 2)

 

Tầm ảnh hưởng của người lãnh đạo không mấy liên hệ tới chức vị và vai trò người lãnh đạo nhưng lại trực tiếp liên hệ tới đời sống người lãnh đạo. Thực thế, vấn đề mấu chốt không phải ở chức vị nhưng là ở hành động. Và vấn đề cũng không do nơi bằng cấp chúng ta có, nhưng nơi công việc chúng ta hành xử.

 

Danh từ chủ chốt trong vấn đề gây ảnh hưởng là sự tín cẩn. Chúng ta chiếm hữu được sự tín cẩn của tha nhân khi lời chúng ta nói được thực hiện bằng việc chúng ta làm, và cả lời nói và hành động của chúng ta đem lại giá trị cho tha nhân. Những câu hỏi gợi ý sau đây sẽ giúp chúng ta đặt nền móng và xây dựng sự tín cẩn nơi các cộng sự viên của chúng ta:

1.     Bền bỉ: Chúng ta có hành xử như con người thật của chúng ta dẫu có bất cứ ai bên cạnh chúng ta không?

2.     Chọn lựa: Chúng ta quyết định dựa trên lợi ích của tập thể (tha nhân) hay của riêng chúng ta?

3.     Khen thưởng: Chúng ta có mau lẹ nhận ra công sức của đội ngũ (tha nhân) khi chúng ta thành công không?

4.     Cá tính: Chúng ta có cố gắng hết sức trong công tác dù khi thực hiện một mình hoặc trước mặt người khác không?

5.     Tín cẩn: Chúng ta có nhận ra sự tín cẩn là một sự chiếm hữu chứ không phải là một tài năng thiên phú không?


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà