Ngày 3: Sống Quên Mình

 

Hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hi sinh dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. (Ep 5: 2)

 

người lãnh đạo, chúng ta trau dồi thái độ vị tha như thế nào? Một vài bước khởi đầu sau đây thể giúp chúng ta tập thành lối sống đó:

1.     Quảng đại: Nếu một thành viên dám quên mình cho đội ngũ, tinh thần lối sống ấy sẽ lây lan sang mọi thành viên khác. người lãnh đạo, chúng ta phải thực hiện trước như một gương mẫu cho mọi người.

2.     Tránh lối sống vun quén cho riêng mình: Hãy làm tổ chức đội ngũ. Đừng chỉ lo toan cho riêng mình. Sự lo toan cho mọi người trong tổ chức của chúng ta sẽ phần thưởng lớn lao cho mọi người cho chính mình. Nếu cả đội ngũ sống làm việc với tinh thần đồng đội, không ai sẽ bị thiệt thòi.

3.     Sống biểu lộ sự trung tín: Nếu chúng ta sống biểu lộ sự trung tín đối với tập thể, mọi người cũng sẽ thể hiện lối sống ấy như chúng ta. Sự trung tín nuôi dưỡng sự hiệp nhất, sự hiệp nhất sẽ đem lại thành công.

4.     Hãy sống chứng tỏ sự lệ thuộc lẫn nhau trong đội ngũ giá trị cao hơn sự độc tôn độc lập: Sự độc tôn độc lập ngưỡng cửa dẫn đến sự vị kỷ, cạnh tranh nguyên nhân làm sụp đổ tinh thần đồng đội. Mỗi người một khả năng chuyên môn. Nếu tất cả các khả năng chuyên môn của mỗi người được gộp lại, thì sức mạnh của tổ chức sẽ vươn tới thành công không thể đo lường trước được.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà