Ngày 31: Hãy Bảo Toàn Sự Chính Trực

 

Làm điều dữ là chuyện vua ghê tởm,

Vì nhờ sống công chính mà ngai báu vững bền.

(Cn 16: 12)

 

Đức chính trực là một mẫu mực quan trọng để thành công, và lại càng cần thiết để gây ảnh hưởng trên người khác. Đức chính trực là nền tảng để xây dựng các phẩm chất khác như kính trọng, xứng đáng, và tin cậy. Nếu nền tảng của chính trực không vững vàng thì việc gây ảnh hưởng trên người khác là một điều vô vọng.

 

Đức chính trực phải được bảo toàn và thể hiện từ những việc nhỏ bé nhất hằng ngày vì nguyên tắc luân lý không thể hành xử một cách linh động: trắng là trắng và đen là đen, không có sự trung gian hoà hợp. Trôm cắp là trộm cắp dù là $1.00, $1000.00, hay một triệu đồng. Đức chính trực được thể hiện qua hành động lẫn lời nói và cả cá tính, từ việc đối xử với tha nhân, đến cung cách phục vụ, từ cách hành xử với quyền lực đến sự bao dung nâng đỡ, từ cách thi hành nguyên tắc đến việc gia giảm cho tiện lợi, từ cách nhìn tương lai đến hiện tại, vv…

 

Bất cứ lúc nào nếu người lãnh đạo xé rào luân lý, họ đã làm rạn nứt nền tảng chính trực. Khi thời điểm khó khăn tới, thật khó cho người lãnh đạo mở miệng rao giảng điều chính trực. Họ sẽ đón nhận những hậu quả tai hại do chính họ gây nên là sự xa lánh của cộng sự viên.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà