Ngày 4: Nhận Thức Và Linh Động

 

Khi đất nước loạn lạc

Thì lắm kẻ xưng hùng xưng bá,

Còn đất nước được ổn định

Là nhờ một người hiểu biết khôn ngoan.

(Cn 28: 2)

 

Các sinh viên môn quản trị thường hay hỏi giáo sư là khả năng lãnh đạo do thiên bẩm hay do đào tạo? Thực ra là do cả hai. Người có khả năng thiên phú nếu được đào tạo và chuyên cần đào luyện sẽ trở nên những nhà lãnh đạo tài ba. Người không có khả năng thiên phú nhưng chuyên tâm học hỏi và quyết tâm đào luyện vẫn có thể trở nên một người lãnh đạo tốt.

 

Người lãnh đạo thành công nhận định mỗi tình huống dựa trên cơ sở tài nguyên sẵn có: tài lực, vật lực, kỹ thuật, và nhân lực. Tất cả những tài nguyên đó kết cấu thành niềm hi vọng, sự lo lắng hay quan tâm cho những nhà lãnh đạo. Với tài nguyên trong tay, dù ít hay nhiều, người lãnh đạo tốt là người biết khởi sự từ những gì họ có và khuyếch trương theo thời gian với sáng kiến và khả năng.

 

Lãnh đạo là một nghệ thuật hơn là một khoa học. Nguyên tắc lãnh đạo không thay đổi, nhưng những ứng dụng của khoa lãnh đạo được thay đổi tùy theo mỗi người lãnh đạo và mỗi hoàn cảnh. Không thể khư khư giữ nguyên tắc lãnh đạo của Hoa Kỳ hay Âu Châu tại Việt Nam. Cha ông ta có câu “liệu cơm gắp mắm”, lột tả toàn diện các cấu tố đem đến sự thành công trong nghệ thuật lãnh đạo của Hoa Kỳ là nhận thức (insight) và linh động (flexible).


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà