Ngày 5: Hãy Là Người Được Lãnh Đạo Trước

 

Ông Đa-vít nói với ông A-vi-sai: “Đừng giết vua! Có ai tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong mà vô sự đâu?” (1Sm 26: 9)

 

Người lãnh đạo hành xử dựa trên sự tin cậy. Trước khi Đa-vít bước lên ngai vàng làm vua Israel, ông đã tỏ ra kính trọng Saul, vị vua tiền nhiệm. Sa-un đã không thực hiện điều ấy, và đã mất ngai vàng của mình về tay Đa-vít. Kinh Thánh đã cung cấp sự đối nghịch giữa hai hình ảnh lãnh đạo của Sa-un và Đa-vít như sau:

 

Sa-un                                       Đa-vít

Tự nhận thức từ khởi đầu

Biểu lộ lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa từ khởi đầu.

Tự dùng chức năng tư tế

Không thừa nhận một năng quyền nào cho riêng mình.

Không tuân lệnh Thiên Chúa dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt.

Vâng phục Thiên Chúa dù là những chuyện nhỏ nhặt.

Đánh mất phẩm chất khi che dấu lỗi lầm.

Giữ gìn phẩm chất qua việc kính trọng Sa-un.

Thiếu tuân phục Thiên Chúa, Đấng trao ban năng quyền.

Trọn vẹn tuân phục Thiên Chúa.

Quan tâm đến danh tiếng của riêng mình

Ước vọng làm rạng danh Thiên Chúa

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà