Ngày 7: Mẫu Mực Để Cộng Sự Viên Bước Theo

 

Mỗi khi ông Mô-sê ra Lều, toàn dân đứng lên, ai nấy đứng ở cửa lều mình và nhìn theo ông Mô-sê cho đến khi ông vào trong Lều.

(Xh 33: 8)

 

Mẫu mực là điều phải có nơi mỗi người lãnh đạo. Nói cách khác, mỗi người lãnh đạo phải sống gương mẫu trước tất cả mọi người khác trong đội ngũ. Nguyên tắc quản trị hàng đầu trên thế giới là “người ta làm những gì người ta thấy”.

 

Mô-sê đã biểu lộ sự thật này. Người ta quan sát tỉ mỉ Mô-sê những khi ông diện kiến Thiên Chúa và làm trung gian giữa họ và Ngài. Hành động này đã thay đổi lối sống của dân hơn bất kỳ bài giảng nào. Nếu chúng ta muốn theo chân Mô-sê trong việc giữ sự quan hệ thân tình với Thiên Chúa trong khi thi hành công tác lãnh đạo, chúng ta nên học đòi Mô-sê những điều ông đã làm:

1.     Hãy dành thời giờ riêng lẻ thường xuyên hơn.

2.     Tìm Chúa với tất cả tâm hồn.

3.     Chấp nhận bị người đời chê cười và phê phán.

4.     Lắng nghe và vâng phục điều Thiên Chúa muốn chúng ta làm.

5.     Hãy đón nhận giao ước với Thiên Chúa.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà