Ngày 8: Bảng Ghi Nhận Thành Quả

 

Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể. (1Cr 3: 6-7)

 

Bất cứ một dự tính hoặc một “trò chơi” nào trong cuộc đời cũng có những qui luật hoặc qui ước nào đó để quyết đoán là thành hay bại. Có tổ chức thì dùng điểm (score) như trường học, hay dùng chỉ số (index) như thị trường chứng khoán, hoặc mức thu nhập (profits) như các công ty thương mại, vv… Nhưng bất kể dưới hình thức nào, người ta cũng cần một bảng ghi nhận thành quả (scoreboard). Nếu đội ngũ hoàn thành công tác, họ cần biết kết quả của công tác dù thành hay bại và ở mức độ nào.

 

Tại sao kết quả lại được coi trọng? Vì một đội ngũ dù thành công cũng cần duyệt lại thành quả của mình để định giá và canh tân hầu đem lại một thành quả tốt hơn trong tương lai. Trước khi thi hành sứ mạng, đội ngũ đã hoạch định hướng đi và chương trình hành động. Khi công tác đã khởi sự, mọi người đã bắt tay vào việc, thì chương trình hành động giảm dần giá trị để nhường chỗ cho bảng ghi nhận thành quả ngày một trở nên quan trọng hơn. Tại sao thế? Là bởi hoàn cảnh môi trường luôn thay đổi, dự định thực hiện phải linh động biến đổi theo hoàn cảnh môi trường. Mục tiêu không thay đổi nhưng chương trình hành động phải được thay đổi một cách thích hợp. Nói cách khác, chương trình hành động biểu thị những gì chúng ta muốn làm, nhưng bảng ghi nhận thành quả cho chúng ta thấy những gì đã xảy ra.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà