Ngày 1: Đội Ngũ

 

Hai người thì hơn một, vì hai người làm việc cực khổ sẽ thu nhập khá hơn. Một mình dễ bị tấn công, có hai người, ắt sẽ đương đầu nổi; dây chập ba đâu dễ gì đứt? (Gv 4: 9, 12)

 

Tự hoàn thành một công tác rất đáng được mọi người ngưỡng mộ! Nhưng trong thực tế không ai có thể thành công một mình. Daniel Boon, một tay thám hiểm được coi là có công đầu trong việc mở những con đường tắt từ đông sang tây lục địa Bắc Mỹ Châu (Hoa Kỳ) trong những năm lập quốc phôi thai, cũng đã hoàn thành sứ mạng với sự hỗ trợ của một đội ngũ chuyên nghiệp do công ty Transylvania cung cấp. Nhà phi hành thời danh Charles Lindbergh, đã hoàn thành chiếc máy bay đầu tiên mở đường cho kỹ nghệ hàng không sau này, đã được 9 thương gia lớn tại thành phố St. Louis và cả một đội ngũ cơ khí của công ty Ryan Aeronautical âm thầm cộng tác và đóng góp tài và vật lực. Ngay cả khoa học gia danh tiếng Albert Einstein, cha đẻ của thuyết tương đối, cũng đã hoàn thành học thuyết của mình với hàng trăm giáo sư và sinh viên âm thầm tìm tòi và cung cấp tài liệu cũng như dữ kiện trong suốt nhiều năm trời ròng rã.

 

Lịch sử Hoa Kỳ đã đánh dấu những thành công vĩ đại của nhiều danh nhân. Họ đều trải qua những thử thách lớn lao, đôi khi ngoài tầm tay, nhưng đã hoàn thành sứ mạng của mình nhờ sự trợ giúp của nhiều người, nhiều giới, dù âm thầm hay công khai. Nói cách khác, họ làm việc không phải chỉ với cá nhân họ, nhưng với một đội ngũ và họ là những thành viên trong đội ngũ đó.

 

Người Trung Hoa có câu: “Dưới vòm trời này còn có những vòm trời khác”. Bên cạnh các danh nhân còn có nhiều danh nhân khác. Những sáng kiến hay khả năng của chúng ta sẽ được hoàn chỉnh và đạt tới mức tối đa nếu chúng ta biết cộng tác với đội ngũ để làm việc. Sự thật là 2+2=5, đội ngũ là chìa khoá của sự thành công.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà