Ngày 2: Điều Mà Đội Ngũ Cần

 

Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán: “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi.” (Is 6: 8)

 

Những tay lãnh đạo tài ba trong các cuộc thảo luận về điều hành hoặc thương vụ luôn nhắc nhở đến việc tìm kiếm một điểm then chốt để đánh bóng tổ chức của mình. Người Hoa Kỳ gọi là “looking for the edge”. Trong thương vụ, các công ty đầu tư vào kỹ thuật máy móc để gia tăng năng xuất, thay đổi cách tiếp thị để đánh vào thị hiếu của quần chúng, hoặc thay đổi nhân sự để tìm kiếm những sáng kiến mới lạ, vv… Tất cả những công tác trên không gì khác hơn là chiến lược đánh bóng những ưu điểm của tổ chức hoặc sản phẩm của mình. Sự cạnh tranh càng cao, người ta lại càng không ngừng tìm kiếm những tay “phù thủy” về điều hành để thành công.

 

Trong công tác mục vụ, “việc” không phải là cứu cánh, nhưng là “người”. “Việc” là để phục vụ “người”. Do đó, “edge” mà chúng ta cần tìm kiếm phải là người lãnh đạo tốt:

1.     Một người lãnh đạo có khả năng giám định những khả năng tiềm ẩn của đội ngũ.

2.     Một người lãnh đạo có dự kiến để hướng dẫn cả đội ngũ.

3.     Một người lãnh đạo biết chuẩn bị và trang bị hành trang cho đội ngũ.

4.     Một người lãnh đạo có khả năng giám định những thành công của đội ngũ.

 

Tất cả những thành bại đè nặng trên vai người lãnh đạo. Do đó, nếu đội ngũ có một người lãnh đạo tốt, họ sẽ đạt được những gì họ cần và sẽ tiến xa hơn trong công tác họ được giao phó.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà