Ngày 5: Tín Nhiệm

 

Nhân nghĩa tín thành gìn giữ đức vua,

nhờ nhân ái, ngai vàng người bền vững.

(Cn 20: 28)

 

Quá trình thành công hay thất bại của người lãnh đạo thường tạo nên sự khác biệt về mức độ được tín nhiệm của một người lãnh đạo. Người ta sự khác biệt này như việc thu góp hay tiêu dùng những đồng bạc lẻ (change) trong túi của một người. Mỗi khi người lãnh đạo làm một quyết định đúng đắn, họ thu lượm thêm những đồng bạc lẻ khi họ quyết định sai lầm, họ phải tiêu dùng những nắm bạc ấy.

 

Tất cả những người lãnh đạo khi nhận công tác, họ đều những đồng bạc lẻ trong túi hành trang lãnh đạo. Đó những vốn liếng tín nhiệm họ đã thu lượm được trong quá trình hoạt động trước khi được bổ nhiệm. Từ đó, họ hoặc tích lũy sự tín nhiệm hay mất đi tùy theo cung cách thực hiện công tác của họ. Nếu sự tích lũy kém, họ sẽ mất dần những đồng bạc lẻ tín nhiệm sẽ bị loại bỏ hay tự đào thải khi cháy túi tức mức độ tín nhiệm của đương sự không còn.

 

những người lãnh đạo, sự tín nhiệm của đồng đội (chiều ngang) hoặc của người bổ nhiệm người được phục vụ (hàng dọc) điều cần thiết phải để thi hành công tác. Để tích lũy mức độ tín nhiệm, vấn đề quyết định hay hành xử trong công tác mấu chốt.  


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà