Ngày 7: Bổ Sung Cho Nhau

 

Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. (Rm 12: 6)

 

Phaolô trình bày bảy ơn đặc sủng được phân phát cho nhiều chi thể khác nhau trong nhiệm thể Đức Kitô. Mỗi người với ơn đặc sủng có bổn phận phát huy và vận dụng tất cả năng lực Chúa ban trong mọi công tác phục vụ như người đầy tớ đón nhận những nén bạc của chủ và làm lợi cho chủ.

 

Những ơn đặc sủng trong thư gửi Giáo Đoàn Rô-ma chương 12 được giới quản trị viên gọi chung là những “món quà động lực”. Chính những món quà này là sự chuyên môn trong lãnh vực công tác:

1.     Ơn làm ngôn sứ: thách đố người khác qua việc công bố chân lý về Thiên Chúa và mời gọi mọi người hành động.

2.     Phục vụ: phục vụ tha nhân và giúp họ thỏa lấp những nhu cầu của họ.

3.     Dạy bảo: giải thích chân lý để người khác hiểu và sống chân lý.

4.     Khuyên răn: khuyến khích, củng cố và gợi hứng tha nhân để họ trở nên những người xứng đáng.

5.     Phân phát: quảng đại chia sẻ với mọi người những gì Thiên Chúa ban.

6.     Lãnh đạo: Quản trị và hướng dẫn đội ngũ để đội ngũ cùng thăng tiến.

7.     Thương xót: quan tâm, vui vẻ, hăng hái giúp đỡ và thương yêu người đau khổ.

 

Một đội ngũ được ví như một bàn tay với năm ngón dài, ngắn, to, nhỏ khác nhau. Mỗi người mỗi ơn gọi và phận sự, nhưng mọi người cùng hiệp nhất trong công tác và bổ sung cho nhau về sở trường. Công tác nhờ vậy sẽ trôi chảy và hoàn thành. Hãy cùng nhau làm việc bằng tất cả khả năng và lòng nhiệt thành.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà