Ngày 16: Lãnh Đạo và Cơ Hội

 

Khi tới Giêrusalem, ông Sao-lô tìm cách nhập đoàn với các môn đệ. Nhưng mọi người vẫn còn sợ ông, vì họ không tin ông là một môn đệ. Ông Ba-na-ba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông Sao-lô đến gặp các Tông Đồ, và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giêsu tại Đa-mát thế nào.

(Cv 9: 26-27)

 

Nhiều người thường nhận ra cơ hội sau khi cơ hội đã qua đi. Điều đó quả thật dễ. Vấn đề là khi cơ hội tới, chúng ta có nhận ra đó là cơ hội không. Bởi vậy mới có những câu chúng ta thường nghe: Giá mà tôi…, Phải chi hồi đó…, hoặc biết vậy thì…, vv. Cơ hội thường không có nhãn hiệu, do đó, chúng ta phải học, phải nhìn và phải nắm bắt lấy.

 

Hãy huấn luyện các cộng sự viên gắn bó với chúng ta trong công tác lãnh đạo là đừng ngồi chờ cơ hội, nhưng có trách nhiệm tìm cơ hội và tạo cơ hội. Người lãnh đạo có khả năng là người không chờ đợi sự may mắn, nhưng biết tìm kiếm sự may mắn. Walter Chrysler, một trong những sáng lập viên hãng xe danh tiếng Chrysler của Hoa Kỳ đã nói: “Lý do mà nhiều người thường dậm chân tại chỗ trong cuộc đời họ là vì khi cơ hội đến gõ cửa nhà họ, họ còn đang mơ mộng tìm kiếm một vài trái cây chín ở vườn sau nhà!”

 

Đối với những người quanh ta, ai là người biết nhận ra cơ hội và nắm giữ chúng? Những người này là những người có khả năng lãnh đạo và là những người chúng ta nên huấn luyện để đào tạo thành những nhà lãnh đạo trong tổ chức.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà