Ngày 20: Đảm Nhận Công Tác Lãnh Đạo

 

Ông Ba-rắc nói với bà: “Nếu bà đi với tôi thì tôi đi, nếu bà không đi với tôi thì tôi không đi”. (Tl 4: 8)

 

Người đời thường đi theo những người có tài lãnh đạo, bất kể giới tính. Bà Đơ-vô-ra là một điển hình, mặc dù ở vào thời điểm ấy rất ít phụ nữ đóng vai trò lãnh đạo. Ông Ba-rắc là một nhà lãnh đạo quân sự của các bộ lạc phía bắc của Israel cũng đã nương tựa vào sự giúp đỡ của bà.

 

Người ta thường rất bén nhạy để nhận ra khả năng lãnh đạo của một người. Giữa một đám đông mới lần đầu tụ tập, người có khả năng lãnh đạo tự nhiên nổi bật và thường lãnh đạo đám đông ngay từ những giây phút còn lạ lẫm ấy. Họ định hướng và tuyển chọn người cộng tác mau lẹ. Ban đầu, có thể nhiều hướng đi được nêu lên do bởi mỗi người mỗi ý. Nhưng sau khi hiểu biết nhau, việc nhận diện kẻ có khả năng lãnh đạo vượt trội để đi theo là việc dễ dàng gần như tự nhiên.

 

Trong các công tác mục vụ, các vị lãnh đạo của các tổ chức thường gặp phải nhiều vấn đề trong việc tuyển chọn và bổ nhiệm. Nhiều người quan niệm rằng làm việc nhà Chúa là làm công việc “ăn cơm nhà, vác ngà voi”, nên có thái độ dửng dưng và thụ động. Là một người Kitô hữu đích danh, chúng ta nên tránh thái độ ấy. Làm việc cho Chúa là làm việc cho chính chúng ta, vì Ngài thưởng công cho những việc lành chúng ta làm. Những sự đề cử của mọi người hay sự bổ nhiệm của những vị lãnh đạo tổ chức không phải là vô lý. Chúng ta hãy ý thức sứ mạng của một người Kitô hữu và mạnh dạn đảm nhận những công tác được giao phó.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà