Ngày 25: Hãy Cho Đi Chính Chúng Ta

 

Con hãy mở miệng nói thay cho người câm,

Và biện hộ cho mọi người bất hạnh.

Hãy mở miệng xét xử thật công minh,

biện hộ cho những kẻ nghèo nàn khốn khổ.

(Cn 31: 8-9)

 

Không điều gì để lại một ấn tượng sâu xa nơi người khác bằng việc chúng ta ban phát cho họ. Việc ban phát không chỉ thuần vật chất nhưng còn là tinh thần. Đó chính là cao độ của cuộc sống. Người lãnh đạo chân chính là người dám cho đi thời gian và năng lực cho tổ chức, cho tha nhân hơn là những gì họ nhận lãnh được nơi những đối tượng ấy. Họ càng cho đi, cuộc sống của họ càng phong phú và thái độ sống của họ càng phát triển.

 

Hầu hết những người không thành công trong công tác lãnh đạo đã không hiểu khái niệm này. Họ thường tin rằng những gì người ta cho đi và thái độ của họ về điều ấy đặt trên căn bản những gì họ có. Nhưng điều ấy không hoàn toàn đúng. Có nhiều người chỉ có rất ít nhưng họ đã cho đi thật nhiều. Nói cách khác họ cho đi tất cả những gì họ có: Tất cả năng lực và thời gian là của tập thể và tha nhân. Họ đem cả gia đình đến sinh hoạt với tập thể những ngày nghỉ lễ như một niềm vui chung của cả gia đình. Trong cuộc sống, điều quan trọng không phải là chúng ta đã làm gì để thay đổi bộ mặt chung của cả tổ chức, nhưng là chúng ta đã làm gì với những điều chúng ta có. Điều đó, hoàn toàn đặt trên căn bản thái độ sống của chúng ta.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà