Ngày 28: Lại Phân Quyền

 

Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất”. (Mt 28: 18)

 

Phân quyền cho người khác chìa khóa thành công đối với bản thân cũng như tập thể. Việc phân quyền được nhắc lại nhiều lần để chúng ta, những người lãnh đạo, thấy tầm quan trọng của nguyên tắc lãnh đạo việc sử dụng nhân sự đúng lúc đúng chỗ. John Craig, một quản trị viên thương mại danh tiếng, phát biểu: “Không cần biết chúng ta đã hoàn thành những , cũng chẳng cần biết chúng ta dây mình vào bao nhiêu công tác, chúng ta không thể tiến xa, nếu chúng ta không làm việc qua người khác!”.

 

Khi chúng ta phân quyền lúc chúng ta đang làm việc với người khác qua người khác, nhiên chúng ta đang đảm đương nhiều công tác một cách đa năng đa hiệu. Nói một cách đơn giản, phân quyền làm cho ảnh hưởng của chính chúng ta bao trùm trên cộng sự viên để bản thân, cộng sự viên, cũng như tổ chức cùng phát triển. Nhìn thấy khả năng tiềm ẩn của người khác, trước hết, chứng tỏ tài lãnh đạo của chúng ta. Thứ đến, ảnh hưởng, quyền lực hội được chúng ta vun xới chăm sóc để cả tổ chức được thăng tiến. Đây lối đầu lâu dài chỉ người lãnh đạo tài ba mới nhận biết bỏ công vun trồng. Khoa Quản Trị Học gọi đây chiến lược “win-win” (thắng lợi-thắng lợi). Trong chiến lược này, người lãnh đạo không mất đi điều nhưng cả hai, người lãnh đạo cộng sự viên đều cùng lúc phát triển, nhiên tổ chức đạt hiệu năng cao hơn.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà