Ngày 30: Đường Lối Lãnh Đạo

 

Sống hay chết đều do cái lưỡi,

Ai yêu chuộng nó, sẽ lãnh nhận hậu quả.

(Cn 18: 21)

 

Nhiều cơ bắp trong thân thể nắm giữ sức mạnh trong thân xác con người hơn những cơ bắp trong lưỡi, nhưng lại không mang tầm ảnh hưởng trong xã hội so với miệng lưỡi của họ. Người lãnh đạo nếu hiểu thấu điều này tất sẽ đạt tầm ảnh hưởng cao trên người khác. Nhiều người cho rằng văn hóa Hoa Kỳ cảm nghiệm được bốn thể loại lãnh đạo kể từ thập niên 1950 tới nay. Mỗi thể loại lãnh đạo có những hiệu năng khác nhau tùy theo cách phản ứng của các cộng sự viên:

1.     Lãnh đạo quân sự: Những người lãnh đạo trong quân đội đòi hỏi các cộng sự viên tuân thủ và thi hành mệnh lệnh tuyệt đối, không điều kiện hoặc thắc mắc.

2.     Lãnh đạo điều hành: các nhà lãnh đạo các tổ chức thường sử dụng phương pháp chia sẻ dự kiến theo cấu trúc hàng dọc để đạt mục đích nhưng với tinh thần dân chủ và lắng nghe.

3.     Huấn luyện viên: Đường lối lãnh đạo này đặt nặng vào tinh thần đội ngũ và thường đem lại hiệu năng cao nhưng vẫn bị giới hạn bởi dự kiến của người lãnh đạo tối cao.

4.     Thi sĩ: Ngày nay, rất nhiều người đồng ý rằng người lãnh đạo cần diễn dạt tấm lòng của họ cho đội ngũ như thể các thi si truyền đạt những vần thơ vào lòng người thưởng ngoạn. Họ dùng lối phát triển đội ngũ bằng cách khuyến khích và định hướng. Họ nhận ra sức mạnh của ngôn từ và sử dụng chúng một cách khôn ngoan để kích động và lèo lái cộng sự viên.

Dù bất cứ hình thức lãnh đạo nào cũng đều có công hiệu theo giai đoạn và hoàn cảnh của tổ chức. Điều quan trọng nhất là người lãnh đạo cần nhận thức đúng hoàn cảnh (insightful) và đem áp dụng các phương pháp lãnh đạo một cách linh động (flexible). Chẳng hạn, khi tổ chức lỏng lẻo và có cơ lụn bại, thối nát, phương pháp lãnh đạo quân sự là cần thiết để tái phối trí và sửa đổi cung cách làm việc. Khi tổ chức ở tình trạng bình thường và êm ả, phương pháp lãnh đạo điều hành là phù hợp. Khi tổ chức còn mới mẻ và đang phát triển, phương pháp huấn luyện viên là thích hợp hơn cả. Khi tổ chức thành công tốt đẹp và thuận buồm xuôi gió, thì không phương pháp lãnh đạo nào tốt hơn phương pháp thi sĩ, vv…


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà