Ngày 2: Bạn Có Lòng

 

Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về Giê-ru-sa-lem, mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó, trừ ra điều này, là tôi đến thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ tôi. Nhưng mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu, là long trọng làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa. (Cv 20-24)

 

“Việc” phát sinh từ “người” và để phục vụ “người”. Là một người làm công tác mục vụ, chúng ta hãy xác minh “mình là ai?” trước khi “mình làm gì?”. Khi nói với giáo đoàn Êphêsô, Phaolô đã liệt kê những đức tính cần thiết (traits) của một người lãnh đạo tốt. Chính Ngài đã thực hiện những công tác đầy thử thách bằng nước mắt và bằng tấm lòng:

1.     Nhất quán (consistency): Ngài giữ đúng qui tắc sống khi dù ở bất cứ nơi đâu.

2.     Hối hận (contrite): Ngài hành động một cách khiêm tốn và sẵn sàng tỏ lộ những điều yếu kém của mình mà không hề che đậy hay thanh minh.

3.     Can đảm (courage): Ngài không do dự hay nhút nhát khi phải tỏ lộ những điều ngay lẽ phải.

4.     Xác tín (conviction): Ngài phát biểu điều mình xác tín với tất cả sự dõng dạc và tự tin.

5.     Cam kết (commitment): Ngài đến Giêrusalem và sẵn sàng hi sinh vì Thầy mình.

6.     Giao nộp (captivated): Ngài tỏ lộ rằng một người đã hàng phục thời không màng đến sự sống chết của mình.

 

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà