Ngày 4: Thái Độ Tích Cực

 

Bấy giờ ông Ca-lếp truyền cho dân đang phản đối ông Mô-sê phải im lặng, ông nói: “Ta cứ lên chiếm miền ấy, vì chắc chắn ta có thể thắng được”. Những người đã cùng lên với ông đáp lại: “Ta không thể lên đánh dân ấy, vì họ mạnh hơn ta”. (Ds 13: 30-33)

 

Cùng một vấn đề tại sao lại có ý kiến trái ngược? Điều này chúng ta hầu như cảm nghiệm mỗi ngày trong cuộc sống. Lý do dễ hiểu là vì có sự khác biệt nơi thái độ của mỗi cá nhân. Thái độ làm cho mọi sự nên khác biệt: tốt - xấu, trái - phải, đúng – sai. Kho tàng văn chương Việt Nam có truyền tụng bài ca dao “mười thương” phản ánh thái độ trong cuộc sống rất rõ ràng:

 

Một thương tóc bỏ đuôi gà,

Hai thương ăn nói mặn mà có duyên…

 

Rèn luyện để có một thái độ tích cực là bước nhận thức đầu tiên và phải có để trở nên một người lãnh đạo. Một người lãnh đạo thành công không thể thiếu “chất” tích cực trong con người họ. Chúng ta hãy lược qua những thái độ cơ bản trong lời nói và hành động của Josuê và Ca-lếp như sau:

 

1. Thái độ xác định sự quan hệ của chúng ta với cộng tác viên.

2. Thái độ xác định việc tiếp cận với cuộc sống của chính mình (approach).

3. Thái độ thường chỉ phân định sự khác biệt giữa thành công và thất bại.

4. Thái độ lúc khởi sự công tác sẽ ảnh hưởng đến thành quả hơn bất cứ điều gì khác.

5. Thái độ sẽ làm thay đổi những vấn nạn thành phúc lành.

6. Đừng bao giờ nghĩ thái độ sẽ tự động trở nên tốt vì chúng ta làm việc cho Chúa, nhưng hãy nghĩ chúng ta phải có thái độ nào khi chúng ta làm việc với Chúa.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà