Ngày 6: Kiên Trì Trong Sứ Mạng

 

Khi kẻ thù nghe tin chúng tôi đã biết chuyện và Thiên Chúa đã phá vỡ ý đồ của chúng, thì tất cả chúng tôi trở lại tường thành, người nào việc nấy. (Nkm 4: 9)

 

Một trong những thách đố lớn lao nhất của người lãnh đạo là làm sao để ứng xử với những sự chống đối. Nơ-khe-mi-a đã đương đầu với sự nhạo báng, đối nghịch, và bắn tiếng thế nào? Qua phần lược thuật trong suốt 7 chương đầu đã gương mẫu hoá cách hành xử của người lãnh đạo trước cả ba kẻ thù vừa kể như sau:

1. Đặt sự tin tưởng nơi Thiên Chúa.

2. Tôn trọng kẻ đối nghịch.

3. Củng cố những sở đoản của mình.

4. Bảo toàn người của mình.

5. Không lui bước trước bất cứ một thử thách nào.

6. Liên tục canh tân đội ngũ của mình.

Nơ-khe-mi-a đã phải trực diện với tất cả mọi tình huống kể cả những người nhạo báng, chống đối, và bắn tiếng là những thù nghịch từ bên ngoài, đến những lời than phiền về lương thực, tài sản, và thuế má là những chống đối trong nội bộ. Nhưng ông đã vượt qua tất cả để đạt được thắng lợi sau cùng bằng cách kiên trì với sứ mạng. Sự kiên trì chính là thước đo khả năng lãnh đạo của ông.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà