Ngày 12: Lãnh Đạo Từ Bên Trong Trước

 

Cơn thịnh nộ của Đức Chúa bừng lên phạt Israel, và Ngài bắt họ phải đi lang thang trong sa mạc bốn mươi năm, cho đến khi toàn thể thế hệ đã làm sự dữ trước mắt Đức Chúa đều chết hết. (Ds 32: 13)

 

Người đầu tiên chúng ta phải lãnh đạo là chính mình, và chúng ta không thể trở nên một người lãnh đạo tốt nếu chúng ta không tự kỷ. Ước chi những người Do Thái nhận biết điều trên, thì họ đã không phải lang thang suốt 40 năm trong sa mạc. Tại sao họ đã không hề nhìn thấy Đất Hứa? Chẳng phải Đất Hứa ở quá xa. Họ có thể đặt chân vào Đất Hứa trong 2 tuần lễ sau khi khởi hành. Sa mạc không quá lớn lao đến độ họ phải trải qua 40 năm lang thang, nhưng vì họ đã không xứng đáng với lời chúc phúc của Thiên Chúa, và Ngài đã dành phần thưởng ấy cho con cháu của họ.

 

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã tự kỷ thế nào? Triết gia Platon đã khẳng định rằng: Chiến thắng đầu tiên và vinh quang nhất là chiến thắng chính mình. Nếu chúng ta muốn trở nên một người lãnh đạo biết tự kỷ, chúng ta hãy thực hành những điều sau:

1.     Phát triển và theo đuổi những việc ưu tiên trước.

2.     Dùng lối sống kỷ luật như một mục tiêu để theo đuổi

3.     Thẳng thắn đương đầu với những ươn lười

4.     Đừng tự thưởng mình nếu chưa hoàn thành công việc.

5.     Chú trọng đến kết quả.

 

Đừng lẫn lộn giữa những điều chúng ta thích làm với những điều chúng ta phải làm.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà