Ngày 16: Hãy Làm Hết Sức

 

Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. (Ds 11: 14)

 

Thiên Chúa đáp lại lời khẩn thiết và sự lo lắng của Mô-sê là để ông san sẻ trách nhiệm với một nhóm người được tuyển chọn. Chúng ta không biết nhiều về nhóm 70 trưởng lão mà Mô-sê chọn lựa để chia sẻ công tác lãnh đạo với ông. Cựu Ước chỉ nhắc đến họ hai lần. Trong cả hai lần họ được nhắc đến trong vai trò chứng nhân sự hiện diện, quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa (Xh 24). Đặc biệt lần thứ hai này, họ được mời gọi để Thiên Chúa trải rộng vai trò của Ngài trên dân, qua việc để họ dự phần vào vai trò lãnh đạo dân. Ngài đã ban cho họ Thần Trí để san sẻ công tác lãnh đạo với Mô-sê (Ds 11: 17).

 

Khi một người lãnh đạo phải đảm đương một công tác quá sức, đừng sợ, hãy làm hết sức mình, phần còn lại Thiên Chúa sẽ đỡ nâng, nếu họ biết cầu xin Ngài. Thiên Chúa không chỉ gửi người giúp đỡ, nhưng Ngài còn ban sức mạnh để người lãnh đạo kiên cường đủ, trước những thách đố của công tác.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà