Ngày 19: Cam Kết

 

Rút đáp: “Xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về, không theo mẹ nữa, vì mẹ đi đâu, con đi đó, mẹ ở đâu, con ở đó, dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con”. (R1: 16)

 

Khi nghĩ đến việc thực hiện một công tác, người lãnh đạo thường chú trọng đến vấn đề tài chánh và nhân sự. Thực ra, cả hai nguồn  nhân và tài lực là những nguồn quan trọng để đạt hiệu năng trong công tác, nhưng không phải là vấn đề chủ yếu quyết định. Vấn đề gọi là chủ yếu quyết định là sự cam kết hoàn thành công tác (commitment) của người lãnh đạo và cộng sự viên. Nếu người lãnh đạo chứng tỏ sự cam kết của mình vào sứ mạng và mục đích của tổ chức, họ sẽ lôi kéo và thúc đẩy các cộng sự viên của mình cùng cam kết với công việc. Khi người lãnh đạo đã đem tận sức mình vào công việc, phần còn lại Thiên Chúa sẽ quan phòng.

 

Ngay trong chương đầu của sách Rút, Rút đã quyết định ở lại với mẹ chồng dù chồng nàng đã quá vãng. Chính nàng cũng không ngờ rằng sự cam kết của nàng đã mở ra một chân trời mới. Rút đã tìm được việc làm trong thời kỳ gạo châu củi quế, kết giao với bạn bè ngay trong phần đất xa lạ, và cuối cùng tìm được người chồng đàng hoàng, xứng đáng. Điểm son đáng nhớ là việc Thiên Chúa luôn ở với Rút dù nàng gốc người Mô-áp và được tháp nhập vào hàng ngũ Do Thái do việc lấy con trai thứ của bà Na-o-mi. Con trai của nàng sanh ra sau này với Bô-át, người chồng kế, lại thuộc vào gia phả dòng chính của Đấng Cứu Thế.

 

Tư tưởng chủ chốt là gì? Cam kết! Khi người lãnh đạo trung thành với bổn phận, Thiên Chúa sẽ mở đường và gạt bỏ mọi thử thách quá độ, để người lãnh đạo thẳng tiến trong bàn tay quan phòng của Ngài.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà