Ngày 21: Lãnh Đạo Bằng Đời Sống

 

Thật vậy, tôi thiết nghĩ: Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm Tông Đồ hạng chót như những kẻ bị án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người. (1Cr 4: 9)

 

Một trong những chất liệu bị thiếu thốn trong cuộc đời của người Kitô hữu lãnh đạo ngày nay là sự tín nhiệm. Phaolô đã nghiệm xét mức độ tín nhiệm của Ngài đối với giáo đoàn Cô-rin-tô bằng cách nhắc nhở họ về lối sống đúng đắn của ngài như một mẫu gương cho họ. Ngài khẩn thiết họ hãy bắt chước ngài.

 

Người lãnh đạo nên đem những điều mình rao giảng vào lời nói thường ngày với mọi người và hãy chỉ yêu cầu họ làm những gì mình là người đã thực thi. Nói cách khác, chúng ta không chỉ rao giảng bằng lời nhưng bằng cuộc sống chứng nhân. Phaolô đã thực hiện những điều đó trong cuộc đời ngài. Do đó, ngài rất thẳng thắn và mạnh dạn sửa sai các cộng sự viên của mình. Chúng ta hãy khảo sát việc làm của ngài như sau:

 

1.    Sự lãnh đạo của ngài được phô diễn bằng chính cuộc sống của ngài và sẵn sàng đón nhận mọi thách đố và thử thách.

2.    Để trở nên gương mẫu trong đời sống chứng nhân, ngài dám bơi ngược giòng với xã hội như một kẻ điên khùng vì đức tin.

3.    Ngài trở nên kiên cường trước những nhạo báng và khinh bỉ của người đời và không hề để mình bị xao động lung lạc.

4.    Ngài dám hi sinh việc thụ hưởng và đời sống xa xỉ mà người đời cho là đáng hưởng.

5.    Ngài khẩn thiết yêu cầu các cộng sự viên bắt chước lối sống của ngài.

6.    Ngài gửi Ti-mô-thê đến giúp họ sống theo đường lối của Thiên Chúa.

7.    Ngài nhắc nhở họ là Nước Thiên Chúa không phải chỉ để nói, nhưng phải chứng minh bằng lối sống và hành động.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà