Ngày 23: Người Lãnh Đạo và Những Bức Xúc

 

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. (Tv 23: 1)

 

Chúng ta có thường khám phá ra sự khác biệt giữa vấn đề và dữ kiện không? Vấn đề là những việc chúng ta có thể làm một điều gì đó về nó, chẳng hạn thay đổi, giải quyết, vv... Còn dữ kiện là điều chúng ta chẳng cần quan tâm, ngoài việc ghi nhận và sử dụng nó như một phương tiện. Chúng ta chỉ nên sử dụng năng lực của mình vào những điều chúng ta có thể thay đổi. Khi làm, chúng ta có thể cảm nhận một sự bình an và hành động với một sự thăng bằng giữa cá nhân, gia đình, và công việc. Người Hoa Kỳ có câu: “Don’t beat your head against an unbreakable wall”. Đừng húc đầu vào bức tường cứng! hay đừng động vào những gì đang tốt đẹp, nhưng hãy quan tâm đến điều cần chúng ta cần quan tâm.

 

Thánh Vịnh 23 nhắc nhở chúng ta những gì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền lực điều khiển và những gì chúng ta có thể làm. Đó là ranh giới giữa vấn đề và dữ kiện. Qua đó, chúng ta mới nhận ra Thiên Chúa là:

-         Đấng nắm quyền sở hữu

-         Đấng ban phát

-         Nguồn bình an

-         Đấng hay tha thứ

-         Bạn đồng hành

-         Đấng đáng ca tụng


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà