Ngày 3: Sợ hãi và nản chí

 

Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: “Mô-sê! Mô-sê!” Ông thưa: “Dạ, tôi đây!” (Xh 3: 4)

 

Là người lãnh đạo trong công tác mục vụ, chúng ta phải dám dẹp bỏ thái độ tự mãn và cậy nhờ bản thân, vì cả hai điều này thường dễ đưa đến sự sợ hãi và nản chí, nhất là khi phải đương đầu với những khó khăn và thách đố trong công tác. Khi huấn luyện Mô-sê trong sa mạc, Thiên Chúa đã đánh đổ nơi ông sự sợ hãi và đặt để nơi ông sự cậy trông và tin tưởng. Mô-sê đã gặp phải nhiều thứ sợ hãi khi gặp gỡ Thiên Chúa: 

1.     Sợ hãi chính bản thân: Để đáp lại sự sợ hãi của ông, Thiên Chúa đã bảo đảm với ông về mục tiêu của Ngài.

2.     Sợ hãi Thiên Chúa: Để đáp lại, tay Ngài luôn ở bên ông.

3.     Sợ hãi tha nhân: Để đáp lại, Thiên Chúa đã biểu dương quyền lực và sự cam kết của Ngài.

4.     Sợ hãi chính khả năng của mình: Để đáp lại, Thiên Chúa gửi A-ha-ron đồng hành với ông.

 

Vượt qua được chướng ngại bản thân, sự sợ hãi của Mô-sê cũng biến mất nhường chỗ cho công tác Thiên Chúa trao phó. Ông đã đặt cuộc đời mình vào bàn tay Thiên Chúa để Ngài sử dụng.

 

Cuộc đời là một sự hoán chuyển không ngừng. Mô-sê hi sinh những gì ông có để chuẩn bị cho mục tiêu cuộc đời mình và rồi hoàn thành mục tiêu ấy theo chương trình của Đấng sai ông. Nếu chúng ta muốn trở nên người lãnh đạo, chúng ta đã sẵn sàng hi sinh chưa?