Ngày 4: Hãy Để Thiên Chúa Lo Liệu

 

Trước long nhan, đừng lên mặt kiêu kỳ,

chớ đứng vào chỗ của hàng vị vọng.

Thà được người ta bảo: “Xin mời ông lên trên!”

Còn hơn bị hạ xuống trước mặt người quyền cao chức trọng.

(Cn 25: 6-7)

 

Trong thư thứ nhất gửi Ti-mô-thê, Thánh Phao-lô dạy rằng mong ước trở nên một người lãnh đạo là điều tốt (3: 1). Tuy nhiên, tiến tới để lãnh nhận một công tác lãnh đạo như một trách nhiệm và tiến tới để đón nhận công tác lãnh đạo như một phần thưởng cá nhân là hai việc hoàn toàn khác nhau.

 

Con đường lãnh đạo theo Thánh Kinh là con đường phục vụ. Người lãnh đạo đôi khi cản nhận một chút vinh quang của công việc, nhưng cũng phải đón nhận vô vàn mũi dùi công kích do vai trò đem lại. Họ dám nói lên sứ mạng của mình, nhưng họ đồng thời cũng phải ngậm tăm khi phục vụ tổ chức. Bất cứ lúc nào, họ cũng dám hi sinh vì tập thể.

 

Khi có cơ hội lãnh đạo, chúng ta hãy phục vụ hết mình. Chúng ta không thể miễn cưỡng đảm nhận những công việc Thiên Chúa không muốn chúng ta đảm trách, và lại càng không thể từ chối điều Ngài muốn chúng ta làm. Hãy cầu nguyện để tìm kiếm thánh ý của Ngài.